• г.Брест, Варшавское шоссе, д. 37, пом. 62
  • amts.brest@gmail.com
  • ⌚ Время работы с 9.00 до 17.00
+375 (29) 228-89-02

Witamy

Na Białoruś bez wizy!

Od 1 stycznia 2018 r. obywatele 77 krajów mogą odwiedzać Białoruś bez wizy na pobyt do 15 dni na podstawie zezwolenia na wjazd turystyczny. Bez wizy cudzoziemcy mogą przybywać na obszar ruchu bezwizowego „Brześć – Grodno” w granicach następującego terytorium: miasto Brześć, rejony Brzeski, Kamieniecki, Żabinecki obwodu Brzeskiego, a także Grodno, rejon Brzostowicki, Wołkowyski, Werenowski, Grodzieński, Lidzki, Swisłocki, Szczuczyński w obwodzie Grodzieńskim.

Ważne! Podczas wizyty w składzie zorganizowanej grupy, turyści mogą podróżować poza terytorium bezwizowym i odwiedzać inne tereny obwodu Brzeskiego i Grodzieńskiego, ale tylko wtedy, gdy jest to uwzględnione w trasie turystycznej zaplanowanej przez organizatora wycieczek.

Punkty kontrolne w strefie bezwizowej „Brześć - Grodno”

Punkt kontrolny na terenie dworca kolejowego Brześć-Wschodni (Terespol-Brześć), punkt kontrolny na terenie dworca kolejowego Grodno.

Samochodem lub autobusem – Brześć (Terespol), Domaczewo (Sławatycze), Pieszczatka (Połowce), Bruzgi (Kuźnitsa Białostocka), Bieniakonie (Soleczniki), Brzostowica (Bobrowniki), Priwalka (Raigardas).

Uproszczone przejście graniczne Pererów (Białowieża), Lesnaya (Rudawka), Przewałka (Svendubre).

Punkt kontroli Lotnisko Brześć, Punkt kontroli Lotnisko Grodno.

Koszt zezwolenia na wjazd wynosi 10 euro/osobę według stawki NB RB (od 20 osób koszt wynosi 8 euro/osobę, od 40 osób kosztuje 7 euro /osobę). Za wybraną usługę można zapłacić przelewem bankowym. (szczegóły będą podane po wypełnieniu kwestionariusza) lub kartą bankową (link do płatności będzie podany po wypełnieniu kwestionariusza).

Możliwe jest ubieganie się o wjazd bezwizowy nie później niż 48 godzin przed datą wjazdu. W celu rejestracji prosimy o kontakt lub o SPORZĄDZENIE ZEZWOLENIA NA WJAZD BEZWIZOWY ONLINE ↓.

Przekraczając granicę, muszą Państwo mieć przy sobie następujące informacje:

Paszport

Zezwolenie na wjazd (wydana przez nas i wysłana na Państwa adres e-mail).

Ubezpieczenie medyczne na okres wizyty w Republice Białoruś.

Pieniądze.  Za każdy dzień pobytu należy podać kwotę GOTÓWKI w walucie lub w rublach białoruskich w wysokości co najmniej 2 stawek podstawowych (54 rubli lub 23 euro).

WAŻNE!

Cudzoziemiec lub bezpaństwowiec, który przybył na terytorium Republiki Białoruś, jest zobowiązany zarejestrować się w urzędzie rejestracyjnym w miejscu faktycznego pobytu w ciągu 5 dni, z wyjątkiem niedziel, świąt i dni wolnych od pracy. Organami rejestracyjnymi w Republice Białoruś są:

  • Ministerstwo Spraw Zagranicznych;
  • Urząd Spraw Wewnętrznych;
  • hotel;
  • Sanatorium-uzdrowisko i organizacja rekreacyjna;
  • Przedmiot agroturystyki. W przypadku naruszenia tego wymogu przez obywateli wymagana odpowiedzialność administracyjna zgodnie z częścią 1 art. 23.55 Kodeksu administracyjnego Republiki Białoruś (ostrzeżenie lub grzywna w wysokości do 50 jedn. podst. lub deportacja).

Dodatkowe informacje:

• Wszyscy wjeżdżający i wyjeżdżający z kraju muszą wypełnić deklaracje celne i ładunkowe (przy imporcie handlowych przesyłek towarów). • Podróżni mogą przewozić do 50 kg bagażu osobistego o wartości do 1500 euro. • Bagaż przekraczający te parametry podlega opłacie w wysokości 30%, ale nie mniej niż 4 euro za każdy dodatkowy kilogram. • Import obcej waluty na Białoruś nie jest ograniczony. Kwoty przekraczające 10 000 USD w równowartości przy przywozie na Białoruś podlegają pisemnemu zgłoszeniu. • Import zwierząt i roślin na Białoruś jest dozwolony tylko z odpowiednimi świadectwami weterynaryjnymi i lekarskimi. • Import następujących towarów jest ograniczony: alkohol i piwo (nie więcej niż 3 litry na osobę powyżej 18 roku życia), papierosy (200 papierosów lub 50 cygar lub 250 g tytoniu lub wskazane towary w asortymencie o łącznej masie nie większej niż 250 gramów). Import do Białorusi następujących artykułów jest ZABRONIONY: • broń palna • sprzęt wojskowy • narkotyki • trucizny • substancje radioaktywne i wybuchowe. К ввозу в Беларусь ЗАПРЕЩЕНЫ: • огнестрельное оружие • военное снаряжение • наркотики • яды • радиоактивные и взрывоопасные вещества.
Accordion Samp • Przyjazd na Białoruś samochodem, który nie jest zarejestrowany w Republice Białoruś lub w Rosji (czasowy wjazd); • wraz z Państwem podróżują zwierzęta domowe (koty, psy itp.); • są środki pieniężne, czeki bankowe, papiery wartościowe w wysokości 10 000 lub więcej dolarów USA • więcej niż 3 litry jakichkolwiek napojów alkoholowych (piwo, wino, nalewka, wódka); • dzieła sztuki i kultury; • towary o wartości ponad 500 euro lub ważące ponad 25 kilogramów; • silne leki; • ogłuszenia, broni, w tym gazu; • literatura propagandowa.le Description
• robić zdjęcia i filmy; • prowadzić rozmowy przy pomocy telefonów komórkowych; • zostawić pieniądze w dokumentach przedstawionych do kontroli; • podejmować działania mające na celu podżeganie pracowników organów kontroli państwowej do naruszenia obowiązującej procedury wykonywania kontroli granicznej i innych rodzajów kontroli, w tym oferowania i (lub) przekazania im wszelkich istotnych wartości i (lub) zapewniać korzyści majątkowe. Działania zabronione na terytorium między granicą państwową a punktem kontrolnym:   • parkowanie pojazdów; • wchodzenie na pokład i schodzenie z niego pasażerów; • załadunek i rozładunek; • lokalizacja osób niezwiązanych z przekraczaniem granicy państwowej Republiki Białoruś. W przypadku naruszenia przez obywateli tych wymogów odpowiedzialność administracyjna przewidziana jest w art. 23.31 Kodeks administracyjnego Republiki Białoruś (ostrzeżenie z deportacją lub bez deportacji lub grzywna do 50 jedn. podst.). 1 jednostka podstawowa wynosi 27 rubli białoruskich).
Kierowca pojazdu musi posiadać oryginalny certyfikat ubezpieczenia ważny na terytorium Republiki i potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w państwie będącym członkiem systemu Zielonej Karty. Za udział w ruchu drogowym w Republice Białoruś pojazdu zarejestrowanego poza nią, bez obowiązkowej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla właścicieli pojazdów, obowiązującej na terytorium Republiki Białoruś, odpowiedzialność administracyjną przewidziano w art. 18.20 ust. 4 Kodeksu administracyjnego Republiki Białoruś w wysokości 20 jednostek podstawowych. Drogi płatne: System pobierania opłat BELTOLL w Republice Białoruś Kierowcy kierujący następnymi rodzajami pojazdów powinni dokonywać płatności za przejazd płatnymi drogami objętymi systemem BelToll http://beltoll.by/: Pojazdy o napędzie silnikowym o technicznie dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony; Pojazdy o napędzie silnikowym o technicznie dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony, zarejestrowane poza Unią Celną. Kierowcy pojazdów o technicznie dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony zarejestrowani w krajach Unii Celnej są zwolnieni z opłaty.